Societatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIA

Filiala BUCURESTI 2

 

 

 

Filiala Bucuresti 2 a Societatii de Chime din Romania, cu un efectiv de 420 membri, are urmatoarea structura: institutii de invatamant superior (49%), de cercetare-dezvoltare (33%), unitati productive (14%) si administratie centrala si locala (4%).

Potentialul stiintifico-tehnic este valorificat prin:
- numeroase colaborari contractuale inerne si internationale;
- publicarea de articole in reviste de specialitate nationale si internationale;
- participarea la manifestari stiintifice interne si internationale;
- desemnarea ca membri in comitetele stiintifice ale congreselor, simpozioanelor si conferintelor internationale.

O preocupare permanenta o constituie atragerea tinerilor specialisti in activitatea filialei, angrenarea lor in parteneriate europene de promovare a cercetarii in domeniul stiinteolor chimice si, in consecinta, relansarea si consolidarea activitatii romanesti de cercetare-dezvoltare.

Colaborarea, in cadrul sectiilor Societatii, cu alte filiale in vederea atingerii unor obiective comune.

Biroul de conducere

Presedinte: Prof.dr.ing. Paul Vasilescu, p_vasilescu@chim.upb.ro
Vicepresedinte: Dr.ing. Andrei Sarbu, andr_sarbu@hotmail.com
Secretar: Dr.ing. Nicolae Sdrula, nicolae.sdrula@iprochim.ro
Trezorier: Prof.dr.ing. Radu Dumitru Stanciu, r_stanciu@chim.upb.ro

Membrii

Sef lucr.dr.ing. Ion Costea, nelutu_98@yahoo.com
Prof.dr.Ana Maria Josceanu, a_josceanu@chim.upb.ro
Drd. ing. Monica Alina Mares, mona_alina@yahoo.com
Conf. dr. ing. Raluca Stan, rl_stan@chim.upb.ro
Prof.dr.ing Teodor Visan, t_visan@chim.upb.ro

Adresa

Str. Polizu nr. 1-6, sector 1

Telefon

021.4.02.39.20

FaxActivitati
 
Societatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIASocietatea de Chimie din ROMANIA
© 2008 Societatea de Chimie din ROMANIA